Zmienny palec przeznaczenia ad

Jedno jest jednak jasne: gdy separacja nie zachodzi, efektem fenotypowym jest krótkowzroczność (skrócone cyfry). Tak więc, chociaż mamy dość kompletny obraz zakresu wady szkieletowej, które mogą wystąpić, to, jak te zakłócenia są powiązane ze sobą oraz z podstawowym programem szkieletogenezy, pozostaje nieznany. Czytanie kości W tym wydaniu JCI Niedermaier i in. dostarczają nowych informacji na temat procesu morfogenezy szkieletu, opisując fenotypowe konsekwencje inwersji chromosomów, która zakłóca zarówno czasową, jak i przestrzenną regulację Shh (10). Inwersje chromosomowe są przypadkami genetycznymi, które mają miejsce, gdy region chromosomu pęka i ponownie dołącza do nowej orientacji (ryc. 1). Ta aberracja strukturalna może służyć jako okno do embriogenezy, zwłaszcza gdy geny w odwróconym regionie są poddawane nowej regulacji w wyniku wzmacniaczy lub promotorów położonych po drugiej stronie punktu przerwania. Figura 1A Inwersja chromosomów powoduje przesunięcie Shh. Schematyczne przedstawienie inwersji prowadzącej do rozwoju zmutowanych myszy Dsh; gen Shh, normalnie podlegający dalszym sekwencjom wzmacniacza (niebieskie kółka), jest przesuwany bliżej innych sekwencji regulatorowych (różowe trójkąty). W obecnym badaniu Niedermaier i wsp. Przebadali myszy heterozygotyczne, w których inwersja spowodowała skrócony dystans szkieletu kończyny dalszej, stąd ich skrót, Dygresja (10). W stanie homozygotycznym fenotyp Dsh jest znacznie ostrzejszy; w rzeczywistości, zarodki Dsh / Dsh są uderzająco podobne do Shh. /. zarodki, z których oba wykazują cyklopię i niepełne rozszczepienie embrionalnego przodomózgowia. Ale nacisk w tym badaniu był na anomalie szkieletu kończyny; Zarodki Dsh / Dsh wykazywały brak wszystkich dystalnych części szkieletu kończyny. Ponieważ Dsh / +; Shh + /. myszy miały fenotyp prawie identyczny z fenotypem Shh. /. i myszy Dsh / Dsh, autorzy wywnioskowali, że Dsh i Shh byli alleliczni. W samą porę; chodzi o przestrzeń Być może najbardziej nieoczekiwane odkrycie pochodzi z badania fenotypu Dsh / +: tutaj autorzy stwierdzili, że inwersja chromosomowa funkcjonalnie usunęła aktywność Shh z wielu jego endogennych miejsc działania, ale także skierowała ektopową ekspresję Shh do. wszystkich miejsc. region, w którym normalnie wyrażana jest Ihh, skondensowane skondensowane kończyny (ryc. 2) (10). Ektopijna ekspresja Shh wystąpiła jednocześnie ze stratą Ihh w postaci cyfrowej kondensacji. Podczas 2 wydarzeń. indukcja Shh i utrata Ihh. może być kontrolowany przez oddzielne mechanizmy, bardziej wiarygodnym wyjaśnieniem jest to, że utrata normalnej ekspresji Ihh jest wtórną konsekwencją ektopowej ekspresji Shh, ponieważ poprzedni badacze wykazali, że pętla ujemnego sprzężenia kontroluje sygnalizację Hedgehog w szkielecie (11). Figura 2 Inwersja chromosomów powoduje, że Shh jest wyrażany ektopowo w paliczkach
[patrz też: przepuklina mosznowa objawy, przychodnia przyszpitalna solec, ćwiczenia na wyszczuplenie łydek ]
[więcej w: zaparcia icd 10, workf doz, centuria pospolita ]