Transgeniczne zwierzęta mogą pomóc w rozwiązaniu lepkiej sytuacji w mukowiscydozie

Mukowiscydoza (CF) jest spowodowana wadami CFTR, Cl. Aktywowanego Cl. kanał nabłonka. Wynikające z tego zmniejszenie transportu płynu nabłonkowego powoduje powstanie nienormalnie lepkich wydzielin z gruczołów śluzowych dróg oddechowych, które mogą być głównym czynnikiem patologii CF. Mysie drogi oddechowe mają niewiele gruczołów śluzowych, a mysi model CF nie wykazuje znaczącej choroby dróg oddechowych. Świnie i fretki mają jednak w przybliżeniu taką samą liczbę śluzówków dróg oddechowych, co ludzie. W tym wydaniu JCI trzy niezależne grupy badawcze stwierdzają, że zmiany funkcji śluzu w zwierzętach z niedoborem CFTR tych gatunków przypominają zmiany obserwowane w ludzkich CF. Oczekuje się zatem, że zwierzęta te rozwiną chorobę płuc podobną do ludzkiej CF i okażą się cennymi modelami, na których można testować potencjalne terapie. Główną obroną organizmu przed dużymi wdychanymi cząstkami jest układ limfocytów żółciowych. System ten zatrzymuje cząsteczki w kracie śluzu, a następnie przesuwa śluz i usidla cząstki z dróg oddechowych za pomocą rzęsek w błonie szczytowej nabłonka powierzchniowego (1). W większych drogach oddechowych znaczna większość śluzu pochodzi z gruczołów podśluzówkowych (2), a wydzieliny śluzowe tych gruczołów są wyjątkowo lepkie u osób z mukowiscydozą (CF) (3). Uważa się, że powoduje to słabe oczyszczenie śluzu przez rzęski i gromadzi się i zapewnia dom dla wdychanych mikroorganizmów. Powstaje kaskada zapalna, która blokuje drogi oddechowe z wydzieliną śluzową, bakteriami, leukocytami i przesiękiem osocza. Przywracając normalną lepkość wydzielinom śluzówki dróg oddechowych CF, należy mieć nadzieję, że można zapobiegać znacznej części tej patologii. Mysie drogi oddechowe zawierają niewiele gruczołów śluzowych, a mysi model CF wykazuje niewielką patologię dróg oddechowych (4). Bardziej bezpośrednie analizy roli gruczołów śluzowych w patologii dróg oddechowych mukowiscydozy są teraz możliwe, biorąc pod uwagę niedawne pojawienie się świnek i fretek z niedoborem CFTR (5, 6); oba gatunki mają dużą liczbę gruczołów oddechowych. W tym wydaniu JCI trzy niezależne grupy badawcze zgłaszają swoje wysiłki na rzecz zrozumienia funkcji gruczołów oddechowych w tych nowych zwierzęcych modelach CF (7. 9). Wydalanie śluzu drogą oddechową w CFWater odpowiada za około 98% wydzielin śluzu w gruczole płucnym, a przepływ wody do światła gruczołów jest napędzany przez lokalne gradienty osmotyczne generowane przez aktywny Cl. wydzielanie. To Cl. wydzielanie wymaga równoczesnej aktywności Cl. kanały (aktywowane cAMP lub Ca2 +) w błonie szczytowej i kanały K + w błonie podstawno-bocznej. Odpowiedzi wydzielnicze gruczołów dróg oddechowych na czynniki, które podnoszą poziom cAMP są prawie całkowicie utracone, jako jedyny aktywowany cAMP Cl. kanał w błonie szczytowej to CFTR (10)
[przypisy: przychodnia przyszpitalna solec, badania do książeczki sanepidowskiej, oddział dzienny psychiatryczny ]
[hasła pokrewne: axudan hct, przychodnia przyszpitalna solec, wodobrzusze nowotworowe ]