Zapalna limfangiogeneza w przebudowie tkanki piersiowej poporodowej

Podobnie jak wiele nowotworów, rak sutka wykorzystuje naczynia limfatyczne do rozsiewu, a liczne badania kliniczne i eksperymentalne udokumentowały silną korelację między okołogałkową limfangiogenezą a rozprzestrzenianiem się nowotworu. Jednocześnie wiele innych czynników może wpływać na częstość występowania, inwazyjność i śmiertelność raka piersi, w tym historię laktacji. Chociaż laktacja zmniejsza ogólne ryzyko zachorowania na raka, pacjenci zdiagnozowani w ciągu 5 lat ciąży mają zwiększoną częstość występowania choroby przerzutowej. W tym wydaniu JCI, Lyons i współpracownicy wykazali, że przebudowa tkanki piersiowej podczas inwolucji pokrywa się z zapalną limfangiogenezą. W modelach myszy inhibicja cyklooksygenazy 2 (COX-2) podczas inwolucji zmniejszyła ryzyko przerzutów raka i korelowała ze zmniejszoną limfangiogenezą. Read more „Zapalna limfangiogeneza w przebudowie tkanki piersiowej poporodowej”

Zmienny palec przeznaczenia cd

W zarodkach WT, Ihh ulega ekspresji w mezenchymalnych agregatach komórek zwanych kondensacjami chrząstki, aż do granicy chrząstki i okrężnicy (linie przerywane); podczas gdy w zarodkach Dsh / + (B), Ihh jest tracone z kondensacyjnych fal. (C i D) Podczas gdy w przypadku zarodków WT (C), Shh nigdy nie ulega ekspresji w kondensacji szkieletu, w zarodkach Dsh / + (D), ekspresja Shh zastępuje Ihh, chociaż w większej domenie, która rozciąga się poza granicę chrząstki-okrężnicy. u, ulna; r, promień. Inną fenotypową osobliwością było to, że substytucja molekularna Shh dla Ihh miała miejsce tylko w cyfrach, podczas gdy oszczędzono bardziej proksymalne elementy szkieletu (tj. Kości ramiennej, promień i łokieć). Read more „Zmienny palec przeznaczenia cd”

Deubiquitinase USP44 jest supresorem guza, który chroni przed błędną agregacją chromosomu

Mitozynowy punkt kontrolny odgrywa ważną rolę w zapobieganiu błędom segregacji chromosomów i wytwarzaniu aneuploidalnego potomstwa. W tym numerze Zhang et al. zbadać myszy i komórki pozbawione enzymu deubikwitynującego USP44. Nieoczekiwanie okazało się, że USP44 zapobiega błędom segregacji chromosomu poprzez funkcję niezależną od wcześniej zidentyfikowanej roli w mitozynowym punkcie kontrolnym. Zwierzęta Usp44-null rozwijają aneuploidię i doświadczają zwiększonego tempa powstawania nowotworów, co implikuje USP44 jako nowy supresor guza. Read more „Deubiquitinase USP44 jest supresorem guza, który chroni przed błędną agregacją chromosomu”