Przeciwciała patogenne są aktywnymi uczestnikami uszkodzeń rdzenia kręgowego cd

Jednak ci sami autorzy wcześniej donieśli, że gdy SCI występuje na wyższym poziomie (T4y T5), dochodzi do głębokiej immunosupresji, w tym funkcji komórek B (13). Prawdopodobne wyjaśnienie może leżeć w fakcie, że wysoki SCI zakłóca cholinergiczną drogę przeciwzapalną poprzez usunięcie współczulnego wkładu (przez nerwy śledzionowe) z powodu uszkodzenia włókien współczulnych o pośredniej kolumnie boczno-bocznej. Ta droga odgrywa kluczową rolę w regulowaniu ogólnoustrojowego stanu zapalnego (4). Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć mechanizmy patologiczne leżące u podstaw utraconej kontroli współczulnej, która powoduje tłumienie odporności i czy jest to stała cecha SCI znajdująca się powyżej T4 / T5. Alternatywnie, pojawienie się autoimmunologicznych przeciwciał neuropatogennych może być opóźnione. Obecność patogennych przeciwciał w uszkodzeniu rdzenia kręgowego częściowo pochodzi ze źródeł systemowych za pośrednictwem uszkodzonej bariery krew-rdzeń kręgowy po urazie. Jednak dowody zostały przedstawione przez Ankeny ego i in. (6) że komórka B jest podobna do pęcherzyków. struktury były obecne w obszarze zmiany chorobowej, co sugeruje, że miejscowe wytwarzanie przeciwciał może mieć kluczowe znaczenie w patogenetycznym wyniku. W tych strukturach obecne są zarówno aktywowane komórki B, jak i komórki plazmatyczne. Obecność struktur podobnych do pęcherzyków B w chorobowo zmienionym ośrodkowym układzie nerwowym nie jest unikalna dla SCI, ale została opisana w innych chorobach autoimmunologicznych OUN, w tym MS (9). Miejscowe środowisko zapalne SCI prawdopodobnie wspierałoby rozwój struktur pęcherzykowatych komórek B na dwa sposoby. Infiltracja monocytów / makrofagów, jak również duża liczba namnażających się astrocytów reagujących na SCI prawdopodobnie może dostarczyć wystarczającej ilości BAFF i APRIL, aby wspierać przetrwanie komórek B, proliferację, różnicowanie, jak również rozwój pęcherzyków (Figura 1). Po drugie, zapalenie neurologiczne indukowane przez SCI rozregulowuje ważny mechanizm regulacji immunologicznej znany jako szlak tryptofan y-kinureniny (14. 17). Najważniejszym składnikiem tego szlaku katabolicznego tryptofanu jest enzym ograniczający szybkość, 2,3-dioksygenaza indolaminowa (IDO), indukowana głównie przez IFN-y. ale może być superindukowane w obecności TNF-a (14, 15). Obie cytokiny są obecne po SCI. IDO jest kluczowym regulatorem tolerancji i prekursorem autoimmunizacji (18, 19). IDO ulega ekspresji przez aktywowane mikrogleje i infiltrujące leukocyty (14). Komórki T, ale nie komórki B, są szczególnie wrażliwe na działanie IDO. Metabolity tryptofanu wytwarzane przez IDO, takie jak kwas chinolinowy, są dobrze znanymi neurotoksynami, a także wytwarzają komórki T, ale nie komórki B, wysoce podatne na apoptozę i inne aspekty regulacji za pośrednictwem IDO (4, 14, 17, 19). Zmienia to lokalne środowisko cytokinowe na takie, które sprzyja autoimmunologii komórek B i wytwarzaniu przeciwciał (17, 19) (rysunek 1)
[podobne: badania do książeczki sanepidowskiej, jazda na rolkach odchudzanie, sól himalajska zastosowanie ]
[podobne: zniesienie lordozy szyjnej objawy, suchanek ustroń, niedosłuch icd 10 ]