PD-L1 służy jako podwójny czynnik oddzielający GVL od GVHD

Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych (HCT) stanowi potencjalnie leczniczą terapię dla różnych hematologicznych nowotworów złośliwych z powodu dobrze rozpoznanego efektu przeszczepu przeciw białaczce / chłoniakowi (GVL), w którym pośredniczą limfocyty T pochodzące od dawcy. Jednak choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) jest mediowana przez te same limfocyty T i pozostaje istotnym problemem klinicznym związanym z istotną chorobowością i śmiertelnością. W tym numerze JCI Ni i współpracownicy użyli kilku mysich modeli GVHD do oceny wpływu wyczerpania limfocytów T CD4 + na GVL w porównaniu do GVHD i ujawnili, że wyczerpanie limfocytów T CD4 + prowadzi do zwiększenia poziomu PD-L1 przez tkanki biorcy i dawcę Limfocyty T CD8 +. Interakcja PD-L1 z PD-1 w tkankach docelowych GVHD spowodowała wyczerpanie limfocytów T CD8 + i apoptozę, tym samym zapobiegając GVHD, podczas gdy interakcje PD-L1 z CD80 w tkance limfatycznej promowały przeżycie i ekspansję limfocytów T CD8 +, tym samym wzmacniając odpowiedź GVL . Oddzielając te pozornie podobne alloreaktywne odpowiedzi komórek T na podstawie kontekstu interakcji, wyniki tego badania mogą położyć podwaliny pod rozwój skutecznych strategii klinicznych w celu wzmocnienia GVL przy jednoczesnej minimalizacji GVHD po allogenicznym HCT. GVL versus GVHD W przypadku różnych nowotworów hematologicznych, w tym ostrych i przewlekłych białaczek i chłoniaków (1), alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych (HCT) może być potencjalnie leczniczą strategią terapeutyczną. Allogeniczny HCT może być korzystny dla tych nowotworów złośliwych dzięki dobrze rozpoznawalnemu efektowi przeszczepu przeciw białaczce / chłoniakowi (GVL), w którym pośredniczą limfocyty T pochodzące od dawcy. Niestety, te same komórki T są również odpowiedzialne za chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) (2), co powoduje znaczną zachorowalność i śmiertelność. Podczas gdy zubożenie limfocytów T od aloprzeszczepów dawców zapobiega GVHD, usunięcie tych komórek prowadzi do zwiększonej niewydolności przeszczepu i zwiększonego wskaźnika nawrotu nowotworu. Podobnie, środki immunosupresyjne stosowane do zapobiegania lub leczenia patologicznej odpowiedzi GVHD również zmniejszają korzystną odpowiedź GVL. Trudność w oddzieleniu GVL od GVHD opiera się na podstawowym podobieństwie alloreaktywnych odpowiedzi T dla obu procesów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonano ogromnych wysiłków, aby zidentyfikować określone mechanizmy odpornościowe leżące u podstaw GVL versus GVHD w celu ich rozdzielenia. Stwierdzono kilka obiecujących klinicznie stosowanych podejść do promowania GVL i zmniejszania GVHD, w tym zmniejszania subpopulacji komórek T nieuczestniczących w dawcy GVHD, selekcji komórek T pamięci podtrzymujących GVL (3, 4), podawania komórek NK dawcy, które zapewniają GVL bez GVHD (5, 6), a ostatnio, z zastosowaniem allogenicznych chimerycznych komórek T antygenowego receptora, które celują w komórki nowotworowe o ograniczonej zdolności do indukcji GVHD (7)
[przypisy: przychodnia przyszpitalna solec, klinika ortopedyczna warszawa, menmag cena ]
[patrz też: tevagrastim, ketrel cena, menmag cena ]