PD-L1 służy jako podwójny czynnik oddzielający GVL od GVHD ad

Ponadto, GVHD występuje głównie w tkankach miąższowych, takich jak wątroba, skóra i jelita, podczas gdy GVL celuje w nowotwory hematologiczne w tkance limfatycznej, takie jak węzły chłonne i śledziona, i szpik kostny; w związku z tym pożądane jest zbadanie strategii oddzielania GVL od GVHD na podstawie ich różnic w mikrośrodowisku tkankowym, które mogą wpływać na alloreaktywne odpowiedzi limfocytów T. Rola PD-L1 w oddzielaniu GVL od GVHD Programowany ligand śmierci-1 (PD-L1) został pierwotnie odkryty jako homolog B7, który stymulował proliferację limfocytów T i produkcję cytokin (8). Jednakże, PD-L1 najlepiej charakteryzuje się jego funkcją hamowania immunologicznego w wyniku PD-L1 / programowanych śmierci-1 (PD-L1 / PD-1) interakcji między komórkami prezentującymi antygen i komórkami T, które skutkują wyczerpaniem limfocytów T i apoptoza (9, 10). Ponieważ PD-1 jest wysoce eksprymowany przez limfocyty naciekające nowotwór, a PD-L1 ulega ekspresji w wielu nowotworach (11), zaangażowanie hamowania za pośrednictwem PD-L1 / PD-1 (3 oferuje punkt kontrolny odporności, dzięki któremu guzy mogą ominąć odpowiedź immunologiczną gospodarza (12, 13). W wielu badaniach klinicznych oceniano zdolność mAb, które celują w interakcje PD-L1 / PD-1, które hamują komórki T, aby zwiększyć właściwości przeciwnowotworowe komórek T infiltrujących nowotwór (14, 15). Podczas gdy wiele badań koncentrowało się na hamujących funkcjach PD-L1, inne doniesienia wykazały, że PD-L1 jest ważny dla proliferacji limfocytów T i produkcji cytokin (8, 16), co prowadzi do hipotezy, że oprócz PD-1, istniał inny partner wiążący PD-L1 (17). Wkrótce potem, CD80 zidentyfikowano jako wiążącego partnera dla PD-L1 przez klonowanie ekspresyjne z użyciem biblioteki cDNA przygotowanej z Cd28 p / P Ctla-4 P / l. Komórki T (18). W przypadku limfocytów T CD4 + interakcje PD-L1 / CD80 hamują proliferację i wytwarzanie cytokin (18), ale wydaje się, że jest odwrotnie w przypadku limfocytów T CD8 +. Na przykład wykazano, że PD-L1 odgrywa kluczową rolę kostymulującą dla specyficznych antygenowo komórek T CD8 + podczas zakażenia drobnoustrojami, jak również dla ochronnej odporności przeciwko zakażeniu Listeria monocytogenes (19) i Salmonella (20). Wykazano również, że ekspresja PD-L1 przez aktywowane antygenowo specyficzne komórki T CD8 + jest wymagana dla ich przeżycia po ekspansji zarówno poprzez hamowanie śmierci komórek AP w wyniku wzrostu przez zwiększenie poziomu antyapoptotycznego białka BCL-xL, jak i przez zmniejszenie limfocytów T. Brutica krwinek komórkowych (21). Blokada interakcji PD-L1 / CD80, jak ma to miejsce w przypadku myszy z niedoborem PD-1 (3 i PD-L1a lub po podaniu mAb anty-PD-L1 (klon 43H12 specyficznie blokuje interakcję PD-L1 / CD80 i konserwuje PD-L1; Interakcje L1 / PD-1), zmniejsza fosforylację kluczowych cząsteczek transdukcji sygnału w szlakach sygnałowych TCR i CD28, w tym w ZAP-70, AKT, mTOR i rpS6 (16). W tym numerze Ni i współpracownicy donoszą, że zmniejszenie limfocytów T CD4 + in vivo po allogenicznym HCT zapobiega GVHD przy zachowaniu skutecznej odpowiedzi GVL (22)
[więcej w: oddział dzienny psychiatryczny, przychodnia przyszpitalna solec, przerwanie rdzenia kregowego skutki ]
[podobne: aloelive detox opinie, enzyvit, ketospray forte ]