Nowatorski epitop rodzi nową drogę rozwoju cukrzycy typu 1

Podczas gdy limfocyty T CD8 + są krytyczne dla diabetogenezę u myszy NOD, dowody ich zaangażowania w cukrzycę typu (T1D) były poszlakowe. Istnienie komórek T CD8 + specyficznych dla. Peptydy komórkowe zostały wykazane, ale brakowało danych funkcjonalnych dotyczących roli tych komórek w T1D. W tym wydaniu JCI, Skowera i in. opisują nietypowy epitop samopeptydowy pochodzący z sekwencji liderowej preproinsuliny (PPI) i pokazują, że 50% pacjentów z HLA-A2 + z nowo powstałym T1D ma krążące limfocyty T CD8 + swoiste dla tego epitopu, co sugeruje, że PPI odgrywa kluczową rolę w rozwój T1D (patrz odpowiedni artykuł zaczynający się na stronie 3390). Zgłaszają to również. komórki zwiększają ekspresję PPI w obecności wysokich poziomów glukozy, czyniąc te komórki bardziej podatnymi na lizę i potencjalnie przyspieszającą chorobę. Sugeruje to, że interwencje mające na celu zmniejszenie swoistej dla PPI odpowiedzi komórek T CD8 + wcześnie po diagnozie T1D mogą być skuteczne w łagodzeniu procesu chorobowego. Cukrzyca typu (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną, która wynika z mediowanego przez komórki T zniszczenia. komórki endokrynnej trzustki. Duża część naszej wiedzy na temat autoimmunologicznej patogenezy T1D, w tym roli komórek T CD4 + i CD8 +. niszczenie komórek opiera się na badaniach myszy NOD (1). Zarówno u myszy jak iu ludzi rozwój T1D wymaga interakcji genetycznie podatnego gospodarza i zranienia środowiska. Badanie genetycznej podstawy podatności na T1D u myszy NOD i porównanie wyników z skanami genomu u ludzi z T1D potwierdziło, że wiele z tych samych procesów jest zaangażowanych w tę chorobę u obu gatunków (2). Chociaż opisano więcej niż 20 loci, główne geny, które regulują podatność na T1D zarówno u myszy, jak iu ludzi, są mapowane w głównym kompleksie zgodności tkankowej. Specyficzne allele MHC klasy II zarówno u myszy jak iu ludzi silnie wiążą się z podatnością na T1D. Genetyczne dowody na zaangażowanie MHC klasy I są mniej jasne. Usunięcie komórek T CD8 + od młodych myszy NOD powoduje brak progresji do cukrzycy (3). Podobnie zubożenie komórek T CD4 + od myszy NOD powoduje również brak postępu w cukrzycy (4). Eksperymenty z przeniesieniem adopcji zarówno z oczyszczonymi komórkami T od myszy z cukrzycą, jak i z cukrzycowymi klonami komórek T, jednoznacznie stwierdziły, że limfocyty T CD8 + są krytyczne dla rozwoju cukrzycy (5). W rezultacie istnieje powszechne przekonanie, że. specyficzne dla komórek odpowiedzi immunologiczne mediowane przez obie komórki T CD4 + i CD8 + są wymagane do rozwoju T1D u ludzi, jak również u myszy NOD. Jednak dowody na to, że limfocyty T CD8 + są krytyczne dla rozwoju T1D u ludzi, pozostają nieistotne
[przypisy: wodobrzusze nowotworowe, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, zniesienie lordozy szyjnej objawy ]
[podobne: przychodnia przyszpitalna solec, wodobrzusze nowotworowe, zniesienie lordozy szyjnej objawy ]