Mechanizm IDH

PodobnyMechanizm IDH jest skomplikowany; jednak podejrzewa się, że główną przyczyną etiologiczną jest hipotonia wewnątrznaczyniowa powstała podczas hemodializy. Kilka mechanizmów kompensacyjnych, w tym reakcje serca w celu utrzymania rzutu serca i powrotu żylnego, skurcz tętniczy w celu zwiększenia całkowitej oporności obwodowej i uzupełniania osocza z przedziału śródmiąższowego i wewnątrzkomórkowego, aktywuje się, jeśli rozwinie się wewnątrznaczyniowa hipowolemia. Dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego ma również kluczowe znaczenie w rozwoju IDH. W poprzednim badaniu Kersh i in. wykazali, że IDH rozwinęło się z powodu autonomicznej niewydolności nerwowej. U pacjentów z prawidłową czynnością układu autonomicznego obserwowano wzrost oporu ogólnoustrojowego i częstości akcji serca, ale u osób z dysfunkcją autonomiczną całkowity opór ogólnoustrojowy spadł w trakcie IDH, chociaż ustalono częstość akcji serca. Converse i in. donoszą, że hipotonia wywołana hemodializą jest spowodowana dysfunkcją autonomiczną, prowadzącą do niewystarczającej odpowiedzi sympatycznej na hipowolemię rozwiniętą podczas hemodializy.
[więcej w: tevagrastim, ketrel cena, menmag cena ]