Deubiquitinase USP44 jest supresorem guza, który chroni przed błędną agregacją chromosomu ad

Po przyłączeniu wszystkich kinetochorów do mikrotubul wrzeciona, punkt kontrolny mitozy zostaje wyciszony, a APCCDC20 ubikwitynuje cyklinę B1 i securin, kierując je do degradacji proteasomalnej, co prowadzi do rozpoczęcia anafazy z rozdzieleniem zdublowanych chromosomów siostrzanych, a następnie wyjścia mitotycznego. Rycina Utrata USP44 prowadzi do błędów w segregacji chromosomów. Komórki Usp44 + / +: Centrosomy oddzielają się w profazie, aby poinstruować o tworzeniu dwubiegunowego urządzenia wrzeciona mikrotubuli. Chromosomy przyłączają się do mikrotubul wrzeciona mitotycznego w swoich kinetochorach. Nieprzyłączone kinetochory tworzą dyfuzyjny sygnał punktu kontrolnego mitozy, który kończy się hamowaniem aktywności ligazy E3 APCCDC20. W metafazie, gdy wszystkie kinetochory są prawidłowo przyłączone do mikrotubul wrzeciona, punkt kontrolny mitozy jest wyłączony, a APCCDC20 ubikwitynuje securynę i cyklinę B1 w celu ich zniszczenia przez proteasom 26S. Zniszczenie Securin promuje dysfunkcję siostrzanych chromatydów, podczas gdy zniszczenie cykliny B1 promuje wyjście mitotyczne. Usp44. /. komórki: niepełna separacja centrosomu przed pęknięciem otoczki jądrowej tworzy geometrię wrzeciona, która predysponuje do tworzenia nieprawidłowych interakcji kinetochor-mikrotubula. Bliskie pozycjonowanie dwóch centrosomów prowadzi do zwiększenia tworzenia merotelicznych przywiązań kinetochorycznych (gdzie pojedynczy kinetochor przyłącza się do dwóch różnych centrosomów) (14). Przyłączenia te utrzymują się w anafazie, co skutkuje opóźnionymi chromosomami anafazowymi i błędną agregacją chromosomów. Łamanie łańcuchów: rola USP44 w regulacji mitozy. Ekran shRNA dla składników szlaku ubikwityny, które uczestniczą w sygnalizacji punktu kontrolnego moteotycznego, ujawnił DUB USP44 (6). Komórki zubożone w USP44 uległy przedwczesnemu wejściu w anafazę w niezakłóconych cyklach komórkowych i nie były w stanie utrzymać aktywacji mitozynowego punktu kontrolnego w obecności toksyn wrzeciona. Wskazuje to na rolę USP44 w hamowaniu lub antagonizowaniu aktywności APCCDC20. Najprostszym modelem jest to, że USP44 deubiqui- tuje substraty APCCDC20, takie jak securin i cyclin B1. Jednakże dalsza analiza sugeruje bardziej bezpośrednią rolę USP44 w mitotycznym punkcie kontrolnym: Ponieważ uważa się, że poliubikwitynacja CDC20 jest wymagana do aktywowania APCCDC20 hamowanego przez punkt kontrolny, konwencjonalnym poglądem jest to, że USP44 hamuje aktywność APCCDC20 przez usuwanie cząsteczek ubikwityny z CDC20 w celu utrzymania hamowanie przez mitotyczny punkt kontrolny (6). Aspekty tego modelu pozostają jednak kontrowersyjne (7, 8), a dokładny mechanizm (mechanizmy), dzięki któremu USP44 funkcjonuje w mitozynowym punkcie kontrolnym, został nieprecyzyjnie zdefiniowany. W tym numerze Zhang et al. zbadać fizjologiczną funkcję USP44 poprzez stworzenie mysiego modelu posiadającego zerowy allel genu (2)
[patrz też: gastroskopia częstochowa, grzybica przewodu pokarmowego leczenie, sól himalajska zastosowanie ]
[przypisy: hormon antydiuretyczny, tevagrastim, ketrel cena ]