Korzyści powstrzymania: kluczowa rola IL-13 w homeostazie glukozy w wątrobie ad

Kilka prozapalnych cytokin, w tym TNF-a, aktywuje JNK, który hamuje sygnalizację receptora insuliny przez fosforylację seryny i inaktywację jej docelowego miejsca, IRS-1. Pojawiła się nowa koncepcja przesłuchu między układem odpornościowym a metabolizmem, wspierana przez koncepcję, że integracja wykrywania substancji odżywczych i patogenów z reakcjami immunologicznymi jest pożądana z perspektywy ewolucyjnej, ponieważ montowanie odpowiedzi zapalnej jest drogie pod względem metabolicznym (5). Nowa rola IL-13 Badanie autorstwa Stanya et al. w tym numerze rozwija nasze zrozumienie zawiłych związków między układem odpornościowym a metabolizmem (6). Poprzez badanie dwóch różnych szczepów myszy z genetycznie niedoborem IL-13, kluczowej cytokiny w przeciwzapalnym (znanym również jako Th2 lub M2) ramieniu układu immunologicznego, autorzy wykazali, że IL-13 jest niezbędna do prawidłowego supresji glikemii w okresie poposiłkowym produkcja. U myszy na podstawie genetycznej C57BL / 6, która jest wypaczona w kierunku odpowiedzi prozapalnych, niedobór IL-13 powodował deregulację wątrobowego metabolizmu glukozy w młodym wieku u karmionych zwierząt. Doprowadziło to do hiperglikemii poposiłkowej, insulinooporności, zmniejszenia zużycia tlenu, zwiększenia masy ciała i zwiększenia stężenia trójglicerydów we krwi i wątrobie, tj. Pojawienia się zespołu metabolicznego. Zwłaszcza zderegulowana wątrobowa homeostaza glukozy wystąpiła bez wyraźnego wzrostu prozapalnych cytokin lub zmian w makrofagach wątrobowych lub depotach tłuszczowych. Ponadto wadliwy metabolizm glukozy w wątrobie poprzedzał niewielki wzrost otyłości związanej z wiekiem, która towarzyszyła niedoborowi IL-13 przez kilka miesięcy. Gdy IL-13 zostało znokautowane w myszach BALB / c, które są skośne w kierunku odpowiedzi przeciwzapalnych i są mniej podatne na chorobę metaboliczną, prowokacja dietą o wysokiej zawartości tłuszczu była wymagana do wywołania rozregulowanej homeostazy glukozy w wątrobie. Ponadto, niedobór IL-13 doprowadził do zmniejszenia wychwytu glukozy w białej tkance tłuszczowej. Autorzy udowodnili dalej, że wpływ IL-13 na wytwarzanie glukozy w wątrobie jest zależny od fosforylacji STAT3 (p-STAT3, odnośnik 6). Wcześniej receptor IL-13. (IL-13Ra) było związane z akumulacją p-STAT3 w komórkach odpornościowych (7), a hepatocyty były znane z ekspresji IL-13Ra. (8). W obecnym badaniu, gdy izolowane hepatocyty były leczone rekombinowaną IL-13, p-STAT3 gromadziły i tłumiły ekspresję glukoneogennego genu, co skutkowało zmniejszeniem produkcji glukozy w hepatocytach. Działania IL-13 zostały zniesione w hepatocytach z niedoborem STAT3, ale niezmienione w komórkach z niedoborem STAT6 (6). Autorzy. wyniki wykazały zatem, że IL-13 jest jednym z głównych regulatorów metabolizmu glukozy, działając poprzez bezpośrednie hamowanie transkrypcji genów wątrobowych, które kodują kluczowe enzymy glukoneogenne, takie jak karboksykina-na fosfoenolopirogronianowa (PEPCK) i glukozo-6-fosfataza (G6P).
[podobne: znaczenie zdrowia w życiu człowieka, klinika ortopedyczna warszawa, grzybica przewodu pokarmowego leczenie ]
[więcej w: sedatif pc opinie, desmosomy, odruch bezolda jarischa ]