Deubiquitinase USP44 jest supresorem guza, który chroni przed błędną agregacją chromosomu ad 5

W rzeczywistości istnieje kilka modeli CIN myszy bez wzrostu spontanicznego tworzenia się guza, które wykazują podobny lub wyższy poziom aneuploidii w porównaniu z obserwowanym w Usp44. /. zwierzęta (9). Jest zatem prawdopodobne, że utrata USP44 powoduje defekty oprócz mitotycznych błędów segregacji chromosomów, które predysponują zwierzęta do rozwoju nowotworu. Na przykład wykazano, że USP44 zapobiega różnicowaniu embrionalnych komórek macierzystych przez negatywną regulację monoubiquitination histonu H2B (16). USP44 może mieć wiele celów, a kompletny spis wszystkich substratów enzymu pomoże nam w przyszłym zrozumieniu funkcji supresora guza. Przyszłe kierunki Praca Zhanga i jego współpracowników (2) dostarcza nowych wglądów w fizjologiczną funkcję USP44 i wpływ utraty tego DUB na mitozę i podatność na raka. Odkrycia te budzą wiele pytań bez odpowiedzi, w tym: W jaki sposób kompleks z centrami USP44 promuje separację centrosomów przed NEBD. Jaką rolę odgrywa aktywność enzymatyczna USP44 w tym procesie. Jakie są substraty USP44 i jak zmienia się specyficzność lub funkcja substratu enzymu w wyniku modyfikacji potranslacyjnych, interakcji białek i lokalizacji subkomórkowej. Jakie są najważniejsze funkcje USP44, które są wymagane do supresji guza. Wreszcie, chociaż aneuploidia jest często związana z rakiem, choroba ciągłego wzrostu komórek, drożdży i komórek mysich, które są aneuploidalne dla pojedynczego chromosomu, wykazują stres proteotoksyczny, który zmniejsza ich tempo wzrostu w hodowli (17, 18). W kontekście nowotworów prawdopodobnie towarzyszyć będzie aneuploidia wraz z dodatkowym tolerowaniem. Aneuploidii. mutacje. Niedawny test genetyczny mutacji, które poprawiają potencjał proliferacyjny aneuploidalnych komórek drożdży, zidentyfikował mutacje w enzymie deubikwitynującym UBP6, demonstrując znaczenie szlaku ubikwityna-proteasom w hamowaniu wzrostu komórek aneuploidalnych (19). Ciekawym pytaniem do przyszłych badań jest to, czy utrata USP44 ułatwia proliferację komórek aneuploidalnych. Rozpoznanie zmian, które współdziałają z aneuploidią w celu promowania powstawania nowotworów, jest jednym z kluczowych obszarów przyszłych badań. Podziękowania Dziękujemy Quan Zhu za pomocne komentarze na temat tego podglądu. Przepraszamy wszystkich, których praca nie została zacytowana z powodu ograniczeń miejsca. Praca ta była wspierana przez grant (GM29513) od NIH do DW Cleveland, który otrzymuje wsparcie płacowe od Ludwig Institute for Cancer Research. AJ Holland jest wspierany przez specjalną społeczność Leukemia and Lymphoma Society. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2012; 122 (12): 4325. 4328. doi: 10.1172 / JCI66420. Zobacz powiązany artykuł na USP44 reguluje pozycjonowanie centrosomu, aby zapobiec aneuploidii i tłumić tworzenie się guzów.
[hasła pokrewne: klinika ortopedyczna warszawa, znaczenie zdrowia w życiu człowieka, przepuklina mosznowa objawy ]
[więcej w: wodobrzusze nowotworowe, zniesienie lordozy szyjnej objawy, suchanek ustroń ]