Autofagia: proces deregulacji w procesie starzenia i chorób ludzi cd

Takie bezpośrednie powiązanie genetyczne obserwuje się także w rodzinnym ALS, w którym na autofagiczne białka adaptorowe, takie jak sekwestosom i optineurin, wpływają mutacje powodujące utratę funkcji (9). Starzenie się. W starszym wieku autofagia jest niewystarczająca, ponieważ strumień autofagiczny jest zmniejszony lub z powodu zbyt dużej ilości ładunku wynikającego z przewlekłego uszkodzenia komórek. Manewry zaprojektowane w celu wywołania autofagii na poziomie całego ciała, na przykład poprzez interwencje dietetyczne (takie jak ogólne ograniczenie kaloryczne, specyficzne ograniczenie białka lub ograniczenie pojedynczych aminokwasów) lub przez środki farmakologiczne (takie jak suplementacja spermidiną lub rapamycyną) mogą zmniejszyć częstość występowania patologii związanych z wiekiem i wydłużyć okres życia organizmów modelowych, od drożdży po ssaki, w tym gryzonie i makaki (1, 10). Co ważne, istnieją obszerne dowody na to, że każdy rodzaj żywieniowej, farmakologicznej lub genetycznej manipulacji prowadzącej do przedłużenia długowieczności również indukuje wzrost autofagii, co. przynajmniej w drożdżach, nicieniach i muchach. ma zasadnicze znaczenie dla korzystnego wpływu na długość życia (11). Terapeutyczna manipulacja autofagią Terapia genowa w indukcji autofagii. W modelach gryzoni podejścia terapeutyczne genowe zaprojektowane do indukowania autofagii miały pozytywny wpływ na różne modele choroby, w tym na starzenie (gdy ATG5 ulega nadmiernej ekspresji w całym organizmie), otyłość (gdy ATG7 lub proautofagowy czynnik transkrypcyjny EB [TFEB] są nadeksprymowane w hepatocytach), nowotwór (gdy beclin ulega ekspresji w gruczolakach płucnych indukowanych KRAS), neurodegeneracja wywołana przez (3-amyloid lub a-synukleinę lub toksyczność (gdy TFEB lub beclin są nadeksprymowane w mózgu lub gdy cystatyna B, inhibitor z lizosomalnych proteaz cysteinowych, jest znokautowany), stany neodegeneracyjne (gdy TFEB lub beclin są ukierunkowane na mięsień szkieletowy) i przewlekłe zapalenie płuc wywołane mukowiscydozą (gdy beclin ulega ekspresji w płucu) (2). Farmakologiczne induktory autofagii. Zachęcające do promujących zdrowie efektów indukcji genetycznej autofagii, wiele laboratoriów przemysłowych i akademickich próbuje opracować małe cząsteczki do stymulacji autofagii. Indukcję autofagii można osiągnąć przez aktywację proautofagicznych enzymów, takich jak AMPK lub deacetylaza białkowa sirtuiny poprzez przerwanie oddziaływań hamujących, które zazwyczaj hamują białka proautofagiczne lub przez hamowanie negatywnych czynników regulujących autofagię, w tym kompleks mTOR (mTORC1) ( 12), niektóre enzymy deubiquitinating i acetylransferase EP300 (13). Inna strategia wywoływania autofagii polega na naśladowaniu szerokich biochemicznych skutków głodzenia, czego skutkiem jest zubożenie koenzymu acetylowego A
[podobne: grzegorz łapanowski wikipedia, przerwanie rdzenia kregowego skutki, woda oligoceńska warszawa ]
[przypisy: workf doz, centuria pospolita, grzegorz łapanowski wikipedia ]