Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory: ruch w kierunku mechanizmu ad

Opis mutacji w receptorze rianodynamicznym w rodzinach z zaburzeniami rytmu związanymi z wysiłkiem fizycznym, określanymi jako polimorficzny komorowy częstoskurcz katecholowy, uwypuklił fenotypowe różnice w porównaniu z typowym ARVC (1). Tabela 1: Ludzkie choroby desmosomalne W zeszłym roku genetyka ARVC zrobiła znaczący krok naprzód, prowadzony przez obserwację, że myszy null dla białkowej proteiny pancerobójczej 2 (PKP2), inny komponent desmosomalny, umierają w okolicy E11 z głębokimi nieprawidłowościami kardiologicznymi ( 7). Te myszy nie tworzą normalnych desmosomów sercowych, a desmoplakin dysocjuje z nieprawidłowych połączeń akumulujących się w agregatach cytoplazmatycznych. Te odkrycia doprowadziły z kolei do odkrycia dominujących mutacji w genie PKP2 w dużej części probantów z ARVC i nie tylko ustaliły zmutowane białka desmosomalne jako główną przyczynę tego zespołu, ale także podniosły możliwość testów genetycznych jako narzędzia diagnostycznego (8). Wstępny raport z serii 120 niewyselekcjonowanych europejskich probandów zidentyfikował mutacje PKP2 u prawie jednej trzeciej tych osób (8). Ostatnie dane z bardziej wybranych kohort pacjentów z indeksem z dowodami rodzinnego zaangażowania sugerują, że aż 70% takich krewniaków może mieć mutacje w PKP2 (9). Warto zauważyć, że badacze ci opisali również dowody działania założyciela na kilka mutacji PKP2 w odległych rodzinach, co sugeruje mniej dramatyczny wpływ na przeżycie niż w innych formach ARVC. Możliwe mechanizmy chorobowe W jaki sposób te zmutowane białka łącznikowe powodują wyjątkowy fenotyp serca w przeważającej mierze z prawej komory. Białka desmosomalne są szeroko eksprymowane, więc ogniskowa natura widocznej patologii zarówno w ARVC dominującym jak i recesywnym doprowadziła do wstępnej spekulacji na temat roli naprężeń mechanicznych (1, 10, 11). Udowodniono, że upośledzona funkcja desmosomu w warunkach stresu mechanicznego predysponuje do odłączenia się kardiomiocytów i śmierci, z następową reakcją zapalną i zastąpieniem włókien nerwowych. Jednakże rozważenie rozmieszczenia zmian skórnych w wariantach recesywnych sugeruje, że ten mechanizm sam w sobie nie jest odpowiedzialny. Kilka obszarów ciała poddanych znacznym obciążeniom fizycznym nie jest zaangażowanych, podczas gdy mieszki włosowe są równomiernie dotknięte. Ponadto znacząca wymiana tkanki tłuszczowej sugeruje brak blizn i gojenia, ale raczej bardziej zasadnicze zaburzenie architektury tkanki pierwotnej. Na dysku interkalowanym serca wyróżnia się trzy różne rodzaje połączeń międzykomórkowych: (a) połączenia adherenowe, które zakotwiczają filamenty aktyny; (b) desmosomy, które zakotwiczają filamenty pośrednie; oraz (c) połączenia szczelinowe pośredniczące w przenoszeniu jonów (rysunek 1)
[podobne: gastroskopia częstochowa, powikłania po operacji przepukliny pachwinowej, oddział dzienny psychiatryczny ]
[więcej w: centuria pospolita, grzegorz łapanowski wikipedia, theophyllinum ]