Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory: ruch w kierunku mechanizmu ad 5

Zahamowanie sygnalizacji Wnt w mezodermie tylnej jest wystarczające do indukcji ektopowej tkanki sercowej, a warunkowe nokautowanie (3-keneniny w endodermie powoduje powielenie serca w linii pośrodkowej (22). Po wzorcowaniu początkowej rurki serca, ograniczenie sygnalizacji kinazy .-kateniny jest krytyczne dla prawidłowego tworzenia się zastawki (23). Oprócz tych i innych możliwych ról dla szlaku Wnt / a-kateniny, bezpośredni wpływ sygnalizacji plakoglobin jest również potencjalnym wyjaśnieniem dla obserwacji nakreślonych w bieżącym opracowaniu (16). Skuteczne rozwarstwienie patobiologii ARVC będzie zależało od zrozumienia roli alleli ludzkich desmoplakinowych chorób w każdym z tych etapów rozwojowych, jak również w proliferacji i różnicowaniu miocytów oraz w fizjologii poporodowej. Garcia-Gras i in. (16) ustalili potencjalną rolę sygnalizacji defektów w ARVC, ustawiając scenę dla kompleksowego badania wzajemnego oddziaływania białek adhezyjnych komórek nie tylko jako pasywnych graczy w architekturze mięśnia sercowego, ale jako kluczowych regulatorów w tworzeniu wzoru i rozwoju serca, w różnicowaniu miocytów oraz w bieżącym utrzymaniu architektury komórkowej dorosłego serca. Nałożone mechaniczne obciążenia mogą również odgrywać główną rolę w ARVC (14), ale patogeneza tego zaburzenia prawdopodobnie odzwierciedla unikalne sieci molekularne odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie prawej komory. Modelowanie myszy nauczyło nas, że ludzka choroba jest często wynikiem nie prawdziwych zerowych alleli, ale raczej subtelnych efektów hipomorficznych lub wzmocnienia funkcji precyzyjnie zakłócających złożone, przecinające się szlaki. W końcu zrozumienie wielu ról szlaku Wnt / a-kateniny w biologii ARVC będzie wymagało wytworzenia szeregu specyficznych tkankowo warunkowych zerowych alleli i rekapitulacji alleli chorobowych. Przypisy Niestandardowe skróty: ARVC, arytmogenna dysplazja prawej komory / kardiomiopatia; PKP2, plakophilin 2. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J. Clin. Invest.116: 1825. 1828 (2006). doi: 10,1172 / JCI29174. Zobacz powiązany artykuł zaczynający się na stronie 2012.
[więcej w: aloelive detox opinie, zespół hiperstymulacji jajników, szpital kliniczny szczecin ]
[przypisy: menmag cena, aloelive detox opinie, enzyvit ]